CENTRALER OCH FÖRGRENINGAR M.M...  

 

Undercentraler
UC 63A
UC 16A, stor
UC 32A, liten
UC 32A, kub
UC 63ACEE till 2x32ACEE

Undercentraler standard


Undercentraler 16A, 32A och 63A i olika utföranden, skåp, kub och väskor

Tekniska UC
Teknisk UC 63A uttag
Teknisk UC 63A säkring
Teknisk UC 32A_2
Teknisk UC 32A

Tekniska undercentraler.

Undercentraler med separata jordfelskydd för alla uttag i olika utföranden 32 och 63A.

UC Powerlock till 4x63ACEE
UC Powerlock till 4x63ACEE uttag
Powerlock till 2x125ACEE
PDU 400A säkring
PDU 400A uttag

Undercentraler 200-400A


Undercentraler med powerlock-intag i olika varianter

HC 63A
HC 400A
HC 630A

Huvudcentraler 

63A - 630A med mätarplats


3xgrendosa
32A kors
16A kors till enfas
16A kors

Förgreningar 

Grendosor, kors m.m. 10, 16, 32 och 63A


SÖKER DU PRISER ?